Personvern GDPR

Om GDPR

The General Data Protection Regulation (GDPR) er EUs forordning for personvern. Forordningen tådte i kraft 25 mai 2018 og vil erstatte store deler av dagens regelverk, og vil utgjøre den største reformen innenfor personopplysningslovgivning i Europa de siste 20 årene. 

GDPR gjelder behandlingen av personopplysninger innenfor EU, eller gjelder for alle EUborgere – uavhengig av hvor databehandleren holder til. 

Hovedformålet med GDPR er å forene og forenkle regelverketog styrke databeskyttelsen for individer på samme måte hele EU. 

For individer betyr dette økt kontroll over deres personopplysninger, og for virksomheter som tilbyr varer og tjenester til EU-borgere medfører GDPR nye plikter og rutiner for databehandling. Selv om noen ting endres vil mye forbli uendret.

Vi mener at GDPR
Vil heve standarden for databeskyttelse og dra industrien mot mer transparente og sikre prosesser. Dette gir mulighet for innovative og kundefokuserte virksomheter til å lede an ved å tilby kunder åpenhet om hvordan opplysningene deres brukes, samt fleksibilitet og valgmuligheter når det gjelder behandling av personopplysninger for å dra nytte av attraktive tjenester som tilbys

Vi har en klar ambisjon – vi ønsker å skape gode produkter som gagner våre kunder. For å oppnå dette er det nødvendig med personopplysninger og kunne behandle betalinger og oppfylle lovpålagte krav.

Design by Dias behandler personopplysninger med ytterst forsiktighet. Vi vil tilpasse våre produkter, systemer og prosesser for å etterkomme GDPRs standarder. 

GDPR
Du som kunde er viktig for oss, noe som betyr at også ditt personvern er viktig for oss. Det er derfor viktig at vilkårene for å bruke våre tjenester er lett tilgjengelig, og at du er klar over hvilken informasjon vi samler inn fra deg og hvordan denne informasjonen blir behandlet, for at vi skal kunne tilby våre tjenester til deg. 

Hvilken informasjon henter vi?
For å kunne tilby våre tjenester, som vår kasse og vår kundeportal, trenger vi å hente personlig informasjon om deg. Du kan gi oss denne informasjonen på en rekke forskjellige måter, enten direkte eller indirekte. Vanlige eksempler er:

  • Du bruker vår kundeportal og legger inn navn, adresse, tlf og e-post.
  • Du kontakter oss eller besøker nettsiden vår.

All betalingsinformasjon og betalingstjeneste behandles av Paypal (kortselvskapet), Vipps (DNB) eller av deg selv ved at du betaler direkte i din egen bank. Vi lagrer altså ingen betalingsinformasjon hos oss.

Spørsmål og svar

Hvilke av mine personopplysninger samler dere?
Vi innhenter kun opplysninger som er nødvendige for å kunne tilby deg våre tjenester, og for å kunne å gi deg en god shoppingopplevelse, samt hjelpe deg med dine henvendelser. Det er paypal som behandler handelsopplysninger, dette lagres ikke hos oss.

Hva bruker dere mine personopplysninger til?
Vi behandler de personopplysningene som er nødvendig for å kunne tilby deg våre tjenester, og for å kunne gi deg en god shoppingopplevelse, samt hjelpe deg med dine henvendelser. Du kan lese mer om hva vi bruker dine personopplysninger til på våre personvernsider under seksjonen “Hva gjør vi med din informasjon?”.

Kan jeg be om at mine personopplysninger skal glemmes?
Ja, det kan du!

Det er imidlertid unntak fra «retten til å bli glemt»Når det gjelder våre tjenester er vi for eksempel forpliktet til å holde oversikt over hvem som er involvert i transaksjoner for å kunne forhindre hvitvasking og annen kriminell aktivitet. Vi må også kunne holde oversikt over dine transaksjoner for å kunne hjelpe deg om det skulle oppstå problemer.
Som butikk hindrer visse juridiske forpliktelser oss fra å umiddelbart kunne slette deler av dine personopplysningerDette har grunnlag i regnskaps- og skattelovgivning, og bank- og hvitvaskingslover, samtforbrukerrettighetslover.
Kan jeg be om et utskrift av mine personopplysninger?

Ja!

Hvor lenge lagrer dere mine personopplysninger?
Vi lagrer dine opplysninger så lenge som nødvendig for å oppfylle formålet det ble samlet inn for.

Hvor oppbevarer dere mine personopplysninger?
Vi håndterer dine personopplysninger med ytterst forsiktighet, og sørger for at de er lagret trygt og sikkert. Vi forsøker alltid å behandle opplysningenedine innenfor EU / EØS. 

preloader